SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Hei du der! Å ta vare på et domenenavn er ditt og din organisasjons ansvar.
okt 4th, 2012 by Anders

dotno

Dagen i dag startet slik den pleier, eller ikke? For i dag mottok vi hos ITsjefen (jeg jobber der vet du vel?) en henvendelse fra den norske avdelingen i IEEE. De hadde gått på en «liten smell» for en stund siden. Domenenavnet de benyttet til foreningen var gått ut og hadde sågar blitt slettet fra det norske domenenavn-registeret hos Norid. Denne situasjonen er dessverre ikke unik i foreningenssammenheng.

Mange ikke-kommersielle, og faktisk også mange kommersielle foretak går i den fellen at de registrerer et .no-domene til sin nye entitet hurtig og raskt gjennom å benytte en ansatt, deltaker eller bekjents rettsobjekt og organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. Dette er i og for seg ikke ulovlig så lenge regelverket for registrering av .no-domener følges. Det er derimot dessverre ikke veldig gjennomtenkt og lurt:

– Det har seg nemlig slik at der et domene er registrert, der blir det for det meste værende. Og værende. Inntil den dagen da det rettsobjektet man registrerte domenet på ikke lenger eksisterer og man kanskje ikke lenger har kontakt med vedkommende som kunne ha avverget neste fase i katastrofen: – Norid varsler sletting om domenenavnet (da en periodisk kontroll viser at organisasjonsnummeret som er benyttet til registreringen ikke lenger er aktivt i Brønnøysundregistrene). Det er selvfølgelig enda ikke for sent å gjøre noe med dette. Man kan kontakte sin registrar og få flyttet domenet over på det for lengst etablerte selskapet eller organisasjonen man i sin tid registrerte domenet til. Det er bare det, at om man ikke har noen kontakt med vedkommende som registrerte domenet er det trolig at man ikke får dette varslet.

Man får heller ikke de påfølgende varslene som sendes til registraren som har avtale med Norid om forvaltning av domenenavn under .no-regelverket. De går nemlig videre til registrarens kunde for domenet, og det er jo denne en gang så hjelpsomme personen man ikke lenger har kontakt med eller ikke en gang vet hvem er.

Et stykke ned i veien slutter så plutselig organisasjonens domene å fungere. HELT. Borte vekk. Helt vekk. Ingen har fått noe varsel, ingen skjønner noe, og man kontakter en bekjent som «kan litt om data» som så begynner å grave i nettsiden hos Norid som gir innblikk i databasen for domenenavn under .no (Whois-databasen).

Det er nå man blir klar over katastrofen fra noen år tilbake. Man har ingen rettigheter knyttet til bruken til det domenet man har bygget opp virksomheten rundt! Domenenavnet står oppført med informasjon fra en helt fremmed person eller en person man har røket uklar med for fem, kanskje seks-sju år siden.

Hva nå? Dersom man er heldig har man kontakt med vedkommende via-via eller får sendt en formell e-post til vedkommende og forespurt om overflytting av domenet. I de fleste tilfeller stopper historien her, og etter noen dager med støy og null domenenavn er ting tilbake til normalen. I enkelte tilfeller går det likevel dessverre ikke slik. Domenenavnet blir så slettet av Norid etter en tid i karantene, eventuelt tidligere dersom registraren ber om det. (Rutinene her kommer til dels an på hvilket avtaleverk man har med sin registrar om forvaltningen.)

Resultatet er trist: Domenenavnet går i karantene, for så å slettes.

Det mange vanlige norske Internett-brukere ikke vet er at mange registrarer tilbyr via sine nettsider en tjeneste der man kan søke på eller følge med på nylig frigjorte domener slik at man kan «få fatt i» akkurat det domenet man har lengtet etter til sin egen organisasjon.

– Det er her IEEE Norway Chapter var heldige. Jeg abonnerer på en slik tjeneste via en kollega som har skrudd sammen et varsel slik at vi kan ny-registrere domener vi måtte ha interesse av når de blir ledige. I en slik liste så jeg så domenet «ieee.no» og tenkte «jøss, har de lagt ned den norske avdelingen sin?» Jeg har jo som nerd fulgt litt med på hva disse «Internett Ingeninørene» foretar seg oppgjennom, og jaggu har de ikke avdeling i Trondheim også i følge Det Store Snille Internettet. Dette domenet kunne jeg ikke la en eller annen fjomp få stikke av med og kreve fem hundre tusen kroner for å gi fra seg. Så jeg registrerte det og ventet.

I dag kom kontakten. Kjære IEEE Norge. Ta vare på domenet deres nå da, og bruk det for alt det er verdt. Den digitale merkevaren, navnetrekket på visittkortene og bannere på konferanser. Medlemsnytt, e-postlister, hjemmeside, artige TXT-pekere og LOC-håndtak.


Erbødigst, Internett-nomade og domene-delfin Anders «akai» Kringstad.

Overformynderiet og den velvillige stat på ville veier; har vi ikke noe vi skulle sagt mer om våre barns oppdragelse?
jun 9th, 2012 by Anders

Advarsel: Dette er et tema jeg sjelden skriver om, men akkurat nå ble jeg veldig engasjert og føler behov for å slippe ut litt damp i retning «de styrende» i Norges langstrakte land. Er du uenig med meg? Helt greit, jeg skal love deg at det aksepteres og er lov i min versjon av Norge.

Jeg sitter her og leser lørdagsutgaven av Dagens Næringsliv og blir mektig opprørt på vegne av samfunnet, og de kommende generasjoner i særdeleshet. For nok en gang slår et oppslag om foreslått forbud mot meg:

Arbeiderspartiets regjering vil forby markedsføring av usunne matvarer ovenfor barn. En liten bit av tanken er god, men bare en liten bit. For: Jeg må si jeg stiller meg sammen med Nidars utskremte som uttaler at det er må være et paradoks at man kan putte en 16-åring i fengsel, men ikke vise den samme 16-åringen en dansende Stratos-ku på TV.

Jeg mener vi nå ser det sanne ansikt av et overformynderi-samfunn på god gli, hjulpet av to perioder med en regjeringskoallisjon som ønsker et ensrettet samfunn med laveste felles multiplum for absolutt alle her i landet.
Vi har sett dette komme snikende i sektor for sektor, bit for bit. Velferd, Utdanning, Sosialtiltak, Lønnsdannelse, Organisasjonslivet og mye mer. Ensrettingen fratar oss alle retten til vår rett som individer til å være ulike og ha ulike ståsteder. Det er ikke slik at alle barn er like og alle voksne er like flinke foreldre; men like vel ble det da «folk» av oss som har vokst opp både på 60- 70- 80- og 90-tallet.
– Hvorfor skal dette plutselig være så annerledes nå?

All denne kontrollen og ensrettingen av samfunnet vårt, fordekt som velment hjelp til de svakeste og ressurstrengende blant oss gjør meg ikke bare en tanke, men temmelig oppgitt på vegne av oss som _ikke_ har stemt på disse som styrer landet nå om dagen. Vi har ikke gitt dagens politikere makt for at de skal frata foreldre og familie alt ansvar for oppdragelse, matvaner, utdannelse, fritidsaktiviteter, gode manerer et.c. for sine barn. Stat og kommune vet ikke alltid best på vegne av individet, selv ikke når tanken er å skjerme de svakeste blant oss. (Skap gjerne gode ordninger, men la de være frivillige for de som trenger og ønsker dem.)

Jeg vil minne om at «familieliv» ikke bare er «kos», «lørdagsturer», «pizzakveld», «kino» og «butikkturer»; det er også å oppdra, skape holdninger og rettlede sitt eget avkom slik at man kan få ta del i et fritt og demokratisk samfunn som voksen en gang i fremtiden.

– Gid det snart var 2013 og valgdag..

Artikkelen er nå også publisert på nett hos dn.no: http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2413923.ece

Kommunikasjon, du, jeg og meldingsklientene
mar 28th, 2012 by Anders

BetaTrondheim er en fantastisk kilde til både inspirasjon og innsyn i Trondheim Kommunes grep om en ny digital hverdag for oss alle og så er det jo flott å ha noen å kjekle med for de av som er bekjennende teknologinerder.

I dag publiserte Terje Vullum et blogg-innlegg om digital kommunikasjon i form av meldingstjenester og medhørende mylder av klienter og løsninger. Dette innlegget inspirerte meg så til å formulere mine egne tanker rundt dette, so here goes (Sorry Terje, det ble for langt til å passe inn i kommentar-feltet deres..)

 

Kommunikasjon, du, jeg og meldingsklientene
For meg handler dette om kommunikasjon og måten vi skal kunne ha dialog mellom mennesker på. For å oppnå god utveksling av «meldinger» vil det være naturlig å finne en protokoll/standard kommunikasjonsvei som er ikke-ekskluderende i sin natur. Vi har innen både ordinære nettsteder med debattfelter og i tilbakemeldingsfelter, sosiale media m.fl. dessverre allerede sett eksempler på at løsninger som skal oppfordre til dialog og meningsutveksling velger ekskluderende løsninger ved å forutsette at den enkelte har opprettet konto hos en enkelt leverandør.

Den gjengse databruker ser ofte med undring på, og ofte avmakt, når teknologiinteresserte mennesker går til angrep på et nettsteds valg av debattløsning som krever en FaceBook-konto for å få være med. De fleste ser ikke poenget med å tilby flere påloggingsalternativer, «det får holde med en som de fleste har». Denne holdningen fra systemeier kan være greit på steder der frivillig å delta, eller det ikke ligger kraftige incentiver bak deltakelse. Problemet kommer først når dette blir så utbredt at de fleste ikke reagerer når en offentlig tjeneste tar i bruk denne typen pålogging for sporbarhet. (En like uheldig bieffekt, men som ikke er et tema her, er informasjonen om bruker-adferd som disse store tjenesteeierne blir sittende med. Ola på 28 er f.eks. hyppig innom både kommunens barnehagesider og FaceBook og et datingnettsted..).

For å skape god dataflyt er det to ting som er nødvendig: å redusere antallet klienter man må bruke for å kommunisere med sine med-kommunikanter, det seg være kolleger, kunder eller familie og venner. Det andre er nevnt over, en ytterligere standardisering av protokollen klientene benytter. Dette åpner på sikt opp for kryss-autentisering av den typen OpenID står for, der brukeren selv styrer sin digitale identitet og bruker denne til pålogging mot en rekke tjenester.

Sist ut i denne standardiseringen på protokoller er Microsofts MSN, som i følge godt informerte kilder er i ferd med å flytte seg over på XMPP, som også benyttes av Jabber, Google Talk og en rekke kommersielle aktører som Oracle og Skype. XMPP Standards Foundation (XSF) har god driv og vil nok befeste seg som en standardisert og velfungerende organisasjon for eierskap til de mange standardene som er under utvikling. Samhandling starter alltid med en felles forståelse av datautvekslingen, her på klient-nivå.

I en ikke alt for fjern fremtid vil vi derfor kanskje kunne se en MSN-bruker sende meldinger direkte til en Google Talk-bruker basert på utveksling av data på katalognivå etter godkjennelse fra brukeren. Denne typer tanker er ikke nye og kan spores tilbake til det flotte arbeidet som ble nedlagt i årene 1988 til 2000 da RFCene for IRC-protokollen ble laget, videreforedlet og oppdatert. Her er datautveksling mellom bakenforliggende løsninger alt på plass i 1989(!). Dette kan også i høyeste grad minne om hvordan man ikke er bundet til å ha Nokia-telefon om man skal ringe til en med Nokia-telefon. Bæreren tale og de underliggende protokollene er for lengst standardisert og fungerer mellom ulike leverandører av tjeneste (telefonnett/nummer), klient (telefon) og bruker (deg). Det er ingen grunner til at det ikke skal kunne bli like enkelt for oss på nettløsninger som chat. Her er tjenesten (MSN/Facebookchat,IRC), klient (Pidgin,BitlBee,Instandbird,Spark) og bruker (fortsatt deg) tilstede og venter. Jeg tror XSF og leverandørene blir enige, og jeg tror det snart skjer mye spennende.

Min oppfordring til BetaTrondheim, og andre som tenker i de baner at de skal implementere chat ovenfor befolkningen er å i første omgang tilby en enkel nettbasert løsning med XMPP i bunnen. Slik trenger man ikke legge føringer for brukerens verktøykasse og man har samtidig friheten til å velge en installerbar klient som støtter mange tjenester i de delene av organisasjonen som trenger det.

Fremtiden, den er fortsatt der fremme, og den er fri, åpen og inkluderende! :-)

Go Open 2009
apr 16th, 2009 by Anders

I dag er jeg på Go Open 2009 i Oslo og mingler med hvem-er-hvem innenfor fri programvare i Norge og Norden. Dersom du er i Oslo regner jeg med du alt er påmeldt. Er du ikke det, kan vi trøste deg med at det skjer kule ting i Trondheim også i løpet av året! Go Open!

Extreme Sheep LED art
apr 14th, 2009 by Anders

Denne har gått et par uker rundt i verden, men jeg tror jeg ler meg skakk likevel.. Viral reklame på sitt beste?

Extreme Sheep LED art (YouTube)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa