SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Kommunikasjon, du, jeg og meldingsklientene
mars 28th, 2012 by Anders

BetaTrondheim er en fantastisk kilde til både inspirasjon og innsyn i Trondheim Kommunes grep om en ny digital hverdag for oss alle og så er det jo flott å ha noen å kjekle med for de av som er bekjennende teknologinerder.

I dag publiserte Terje Vullum et blogg-innlegg om digital kommunikasjon i form av meldingstjenester og medhørende mylder av klienter og løsninger. Dette innlegget inspirerte meg så til å formulere mine egne tanker rundt dette, so here goes (Sorry Terje, det ble for langt til å passe inn i kommentar-feltet deres..)

 

Kommunikasjon, du, jeg og meldingsklientene
For meg handler dette om kommunikasjon og måten vi skal kunne ha dialog mellom mennesker på. For å oppnå god utveksling av «meldinger» vil det være naturlig å finne en protokoll/standard kommunikasjonsvei som er ikke-ekskluderende i sin natur. Vi har innen både ordinære nettsteder med debattfelter og i tilbakemeldingsfelter, sosiale media m.fl. dessverre allerede sett eksempler på at løsninger som skal oppfordre til dialog og meningsutveksling velger ekskluderende løsninger ved å forutsette at den enkelte har opprettet konto hos en enkelt leverandør.

Den gjengse databruker ser ofte med undring på, og ofte avmakt, når teknologiinteresserte mennesker går til angrep på et nettsteds valg av debattløsning som krever en FaceBook-konto for å få være med. De fleste ser ikke poenget med å tilby flere påloggingsalternativer, «det får holde med en som de fleste har». Denne holdningen fra systemeier kan være greit på steder der frivillig å delta, eller det ikke ligger kraftige incentiver bak deltakelse. Problemet kommer først når dette blir så utbredt at de fleste ikke reagerer når en offentlig tjeneste tar i bruk denne typen pålogging for sporbarhet. (En like uheldig bieffekt, men som ikke er et tema her, er informasjonen om bruker-adferd som disse store tjenesteeierne blir sittende med. Ola på 28 er f.eks. hyppig innom både kommunens barnehagesider og FaceBook og et datingnettsted..).

For å skape god dataflyt er det to ting som er nødvendig: å redusere antallet klienter man må bruke for å kommunisere med sine med-kommunikanter, det seg være kolleger, kunder eller familie og venner. Det andre er nevnt over, en ytterligere standardisering av protokollen klientene benytter. Dette åpner på sikt opp for kryss-autentisering av den typen OpenID står for, der brukeren selv styrer sin digitale identitet og bruker denne til pålogging mot en rekke tjenester.

Sist ut i denne standardiseringen på protokoller er Microsofts MSN, som i følge godt informerte kilder er i ferd med å flytte seg over på XMPP, som også benyttes av Jabber, Google Talk og en rekke kommersielle aktører som Oracle og Skype. XMPP Standards Foundation (XSF) har god driv og vil nok befeste seg som en standardisert og velfungerende organisasjon for eierskap til de mange standardene som er under utvikling. Samhandling starter alltid med en felles forståelse av datautvekslingen, her på klient-nivå.

I en ikke alt for fjern fremtid vil vi derfor kanskje kunne se en MSN-bruker sende meldinger direkte til en Google Talk-bruker basert på utveksling av data på katalognivå etter godkjennelse fra brukeren. Denne typer tanker er ikke nye og kan spores tilbake til det flotte arbeidet som ble nedlagt i årene 1988 til 2000 da RFCene for IRC-protokollen ble laget, videreforedlet og oppdatert. Her er datautveksling mellom bakenforliggende løsninger alt på plass i 1989(!). Dette kan også i høyeste grad minne om hvordan man ikke er bundet til å ha Nokia-telefon om man skal ringe til en med Nokia-telefon. Bæreren tale og de underliggende protokollene er for lengst standardisert og fungerer mellom ulike leverandører av tjeneste (telefonnett/nummer), klient (telefon) og bruker (deg). Det er ingen grunner til at det ikke skal kunne bli like enkelt for oss på nettløsninger som chat. Her er tjenesten (MSN/Facebookchat,IRC), klient (Pidgin,BitlBee,Instandbird,Spark) og bruker (fortsatt deg) tilstede og venter. Jeg tror XSF og leverandørene blir enige, og jeg tror det snart skjer mye spennende.

Min oppfordring til BetaTrondheim, og andre som tenker i de baner at de skal implementere chat ovenfor befolkningen er å i første omgang tilby en enkel nettbasert løsning med XMPP i bunnen. Slik trenger man ikke legge føringer for brukerens verktøykasse og man har samtidig friheten til å velge en installerbar klient som støtter mange tjenester i de delene av organisasjonen som trenger det.

Fremtiden, den er fortsatt der fremme, og den er fri, åpen og inkluderende! :-)


4 Responses  
 • Terje Vullum writes:
  mars 28th, 201212:51at

  Interessante tanker Anders! Og takk for fine ord:)

  I innlegget på betatrondheim (http://www.betatrondheim.com/2012/03/28/the-medium-is-the-messenger-hvor-mange-imer-skal-vi-ha/) snakker jeg mest om intern samhandling mellom ansatte og utfordringer med mange forskjellige IM-løsninger. Håper også på en standardisering. Gjerne på XMPP:)

  Når det gjelder chat med befolkningen så bruker vi eDialog til det. Denne er nettbasert for bruker (sånn som de fleste store nettsider med chat) og krever ingen klient. Usikker på om jeg vil legge til kommunen i IM-klienten min?

 • andy writes:
  mars 28th, 201212:53at

  Det er interessant at det suksess-eksemplet du kommer med er alt annet enn fri, åpen og inkluderende. Hele suksessen til GSM var vel nettopp det at man begrenset protokollen dramatisk og sa lek på våre premisser eller ikke i det hele tatt…

 • Anders writes:
  mars 28th, 20121:35at

  Godt poeng der, andymannen. Har du noen eksempler som ikke er slik, f.eks. radio-signalering? TV? Kortbølge? :-)

 • andy writes:
  mars 28th, 20126:22at

  AM-radio (inkl. kortbølge – som er en bølgelengde og ikke en standard) er forsåvidt et godt eksempel – dog jeg har en mistanke om at det er kompatibelt mest fordi det ikke går an å gjøre det mer enkelt.

  Moderne radio, ikke så… bare se på DAB rundt omkring i Europa. Landbasert TV er vel ikke et så godt eksempel, forsøk å ta med en TV så kort som til England så vil du fort merke hvor kjedelig det er når man flytter lyden 1MHz… Videre har du et tonn av andre ukompatible standarder (NTSC x2, delkompatible SECAM og en myriade av PAL-standarder – primært flytting av lydsignalet opp og ned).

  Så en lukket standard har forsåvidt like mye sannsynlighet for å gjøre det galt, jeg bare pekte ut en svart svane.


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa